شماره 20
شماره 20

سال: 10
شماره: 2
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 94
قیمت:

چکیده:

 این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

  1- حقوق دینی انسان رابطه بین حقوق بشر و صلح

  2- آزادی بیان، آزادی دین و حساسیت‌های دینی رویکرد نظام حقوق بشر بین‌المللی

  3- زنان مسلمان بریتانیایی: هویت اسلامی و استراتژی‌های جدید برای احقاق حقوق در بریتانیا

  4- حق طرد‌کردن و جوامع دینی: یک مدل یهودی برای حقوق انجمن‌ها

  5- اسلام هراسی و بی احترامی به حرمت اسلام، تهدیدی برای صلح جهانی

  6- نطق‌های اهانت‌آمیز مذهبی و آزادی بیان

7- نظام حقوقی فدراسیون روسیه و ادغام بین المللی


 دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com