شماره 19
شماره 19

سال: 10
شماره: 1
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 94
قیمت:

چکیده:

  این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

  1- تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین‌المللی

  2- بررسی تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 1384 تاکنون

  3- ارزیابی آموزش مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه درسی ایران

  4- بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور

  5- برابری: اساس حکومت قانون و صلح

 6- جرم‌انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود‌مختاری


 دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.

 


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com