محمد مهدي مقدادي
محمد مهدي مقدادي
عضو شوراي علمي مرکز
دانشيار دانشکده حقوق
02532130285
meghdadi@mofidu.ac.ir


رزومه

سوابق تحصيلي:

ديپلم: علوم تجربي،  1374         

كارشناسي: حقوق، دانشگاه مفيد، 1378                                      

كارشناسي ارشد: حقوق خصوصي،دانشگاه مفيد، 1380                

دروس حوزوي_ بيش از 8 سال دروس خارج فقه واصول از سال 1365، حوزه علميه قم

دكتري: حقوق خصوصي، دانشگاه تهران، 1390

 

 

پايان نامه :

 

 

سوابق تدريس:

1)  قواعد فقه 1و2                                                           ، دانشگاه مفيد

2) حقوق مدني 1و2و3و4، دانشگاه مفيد و دانشگاه كاشان

3)  اصول فقه 1و2                                                           ، دانشگاه مفيد

4) حقوق مدني 5، دانشگاه مفيد و دانشگاه كاشان

6)  كار آموزي و رويه قضايي، دانشگاه مفيد

7)  حقوق مدني پيشرفته1 و2، مقطع دكتري _ جامعة المصطفي

   8 )  حقوق خانواده_دعاوي خانواده، معاونت آموزش قوه قضاييه

   9 ) آموزش حقوق بشر (بر پايه آموزه هاي اسلامي)،  مقطع كارشناسي ارشد _ گرايش حقوق بشر دانشگاه مفيد

   10) حقوق كودك،  مقطع كارشناسي ارشد _ گرايش حقوق بشر

   11)  مسئوليت مدني، مقطع كارشناسي ارشد _ جامعة المصطفي و مركز تخصصي حقوق وقضاي اسلامي ودانشگاه مفيد

12) آيين دادرسي  پيشرفته(دادرسي اسلامي)، مقطع دكتري _ جامعة المصطفي

۱۳)  قواعد فقه، مقطع كارشناسي ارشد

 

سوابق پژوهشي:

* كتاب:

1- رياست خانواده (بررسي ماده 1105 قانون مدني) ناشر شورای فرهنگی اجتماعی زنان ـ تهران  1385

2- بازپژوهي حقوق زن به عنوان همكار در تأليف كتاب (دكتر ناصر قربان نيا وگروهي از نويسندگان) 1387

۳- حقوق كودك به عنوان همكار در تأليف بخشي از كتاب (گروهي از نويسندگان)1393

4- مسئولیت مدنی ورزشکاران  1393

 

* طرحهاي پژوهشي اتمام يافته و در دست انجام:

1- همكاري درانجام «طرح نظام جامع حقوقي و قضايي زنان» .

2-  همكاري درانجام طرح پژوهشي «درآمدي بر فقه و حقوق اسلامي».

3- طرح پژوهشي بررسي و تحليل و نقش مشاركت مردمي در تأمين منابع طرحهاي توسعه بخش آب از نظر حقوقي و فقهي براي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به سفارش وزارت نيرو (اتمام يافته وپذيرفته شده است).

4- طرح جامع شناسایی و مأخذ شناسي مسائل نوين ( مستحدث) فقهي و حقوقي.

5- طرح پژوهشي بررسي فوايد وگسترش كلينيك حقوقي ...براي دانشگاه مفيد.

6- طرح تدوين كتاب درسي: مهارت هاي زندگي در سيره پيشوايان وبزرگان دين.. براي يونيسف ايران.

7- طرح پزوهشی معاضدت حقوقی برای مرکز تحقیقات مجلش شورای اسلامی در حال انجام

 

 

 

 1. راهنمايي و مشاوره  30 پايان نامه علمي و ارائه دهها سخنراني علمي در داخل و خارج كشور(همایش ها و سمینار های علمی در ترکیه، مراکش، تونس، امارات، قطر، تاجیکستان، مالزی، بنگلادش، اسپانیا، نروژ، فرانسه) تمام  مقالات و سخنراني ها با تاكيد ويژه بر ارائه توانمندي فقه اسلامي و معارف ارزشمند اهل بيت عليهم صلوات الله

 

* مقالات:

 

1)  مباحثي از فلسفه حقوق، 1381، مجله دانش پژوهان، دانشگاه مفيد

2)  رياست مرد در رابطه زوجيت، 1381،  مجله نامه مفيد، درجه علمي _ پژوهشي

3)  قلمرو ولايت قهري در امور صغار، 1382، ويژه نامه مجله نداي صادق- دانشگاه امام‌صادق، همايش سراسري اطفال در نظام حقوقي اسلام وجهان غرب

4) رياست و سرپرستي خانواده، در كتاب بازپژوهي حقوق زن جلد 2،  بخشي از طرح نظام جامع حقوقي و قضايي زنان

5) زن و تصدي مسؤوليت رياست جمهوري،  در كتاب بازپژوهي حقوق زن جلد 2، بخشي از طرح نظام جامع حقوقي و قضايي زنان

6) آشنايي با مذاهب فقهي اسلامي،  دانشگاه مفيد، بخشي از طرح درآمدي بر فقه و حقوق اسلامي

7) تأملي بر حقوق بيمار، 1381، ماهنامه تخصصي كتاب ماه_ علوم اجتماعي، شماره 62 61

8) حق آزادي، 1382، ماهنامه تخصصي كتاب ماه_ علوم اجتماعي،‌ شماره 68 67

9) خواستگاري در فقه و حقوق،‌ 1383،  فصلنامه كتاب زنان شماره 25،‌ فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان

10) نقد و بررسي مقررات حمايتي زن در خانواده پس از پيروزي انقلاب اسلامي، 1383، مجله پيام زن ويژه نامه زن در جمهوري اسلامي ايران

11) تأملي بر مسئوليت مدني پزشك، 1384،  مجله علمي شمال، شماره 1

12) سرپرستي خانواده، 1386،‌ دانشنامه فاطمي     

13)  بررسي پيش بيني نقض قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي،حقوق تطبيقي وايران، 1387، مجله دانشكده علوم انساني سمنان درجه علمي ترويجي و ISC

14) تنبيه بدني ،خشونت يا تربيت، 1387، مجله حقوق بشر 4،   ارائه در همايش خشونت عليه كودكان _تركيه(آنكارا)1386

15) رياست مرد وخشونت عليه زن، 1387T، مجله حقوق بشر،  ارائه در همايش قوانين خانواده در اسلام _مراكش(فاس)1386

16) حقوق و مسئوليت هاي زوجين در دوران ازدواج از ديدگاه كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان وفقه اماميه وحقوق ايران، 1387،  مجموعه مقالات همايش                                                   ارائه در هايش اسلام وكنوانسيون منع اشكال تبعيض عليه زنان تونس_1378

۱۷) منع كودك آزاري از نظر مقررات بين المللي،اسلام وقوانين داخلي، 1387، مجوعه مقالات همايش ارائه وچاپ در مقالات نشست تخصصي بين المللي خانواده _تهران

۱۸) بررسي مباني فقهي واگذاري ثمن به نظر كارشناس (بيع با نظر كارشناس)، ۱۳۸۸، مجله مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد شماره 84، درجه علمي پژوهشي

19)                  The Role of Legal Clinics of law schools in Human Rights Education; Mofid University Legal Clinic  Experiences

            . همايش علمي جهاني با درجه علمي ISI _استانبول تركيه  World Conference on Educational Sciences (2011)

20)  مباني فقهي و حقوقي عدم مسئوليت مدني ورزشكاران در عمليات ورزشي، 1390،‌ مجله نامه مفيد درجه علمي پژوهشي

21)  بررسي خشونت در ورزش از ديدگاه اسلام، 1390، مجموعه مقالات كنگره كنگره علمي سراسري ارتقاي فرهنگ ديني در ورزش اسفدماه 1389

22)   Recent Developments in Clinical Education in the Middle East, 6th Worldwide Conference of Gaje,

1390/ مقاله علمي بين المللي_والنسيا اسپانيا

23) آموزش مردم و ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي به مثابه رسالت نظام اداري اسلامي،‌ 1390، همايش سراسري      

24) مصونيت و حمايت در برابر خشونت به مثابه حقي مسلّم براي هر كودك ، 1390، مجله علمي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي                                                                         پذيرش شده و در حال چاپ

25) ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلّمان و نقش رهبران دینی در مقابله با آن ، 1390        ،  همايش بين المللي نقش اديان و رهبران ديني در مقابله با خشونت عليه كودكان     

26)   The Legal Clinic of Mofid University: Experiences and Achievements/ The 6th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education( GAJE) 

27) Muslim Clerics and Leadership in Human Rights Education in Muslim/ The 2th6th Worldwide Conference                             

28) جايگاه و تأثير مصلحت در سرپرستي كودكان از ديدگاه فقه وحقوق، 1390، مطالعات راهبردي زنان شماره 54، درجه علمي پژوهشي

29) نقش هشدار در انتفاي مسئوليت مدني پزشكي، 1391،فقه پزشكي شماره9 و10،  درجه علمي پژوهشي

30) مصونيت و حمايت در برابر خشونت به مثابه حقي مسلم براي هر كودك، 139۲، فصلنامه تخصصي دين و قانون شماره ۱  سال اول، فصلنامه تخصصي مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

31) سرپرستي خانواده،  1393، دانشنامه فاطمي (س)جلد3 ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

32) ناروایی تنبیه بدنی کودکان توسط معلّمان و نقش رهبران دینی در مقابله با آن،  1392، مجله حقوق بشر، دانشگاه مفید

۳۳) Human rights education as a fundamental rights for people and an essential duty for the government/ Global  illuminators publishing/ همايش بين المللي ISI_ تركيه

۳۴) حمايت از تماميت جسمي و رواني جنين در نظام حقوقي اسلام،‌ ۱۳۹۲،‌ مجله مطالعات راهبردي زنان، شماره ۶۲ - درجه علمي پژوهشي

۳۵)‌ تاثير پذيرش خطر (اقدام) در انتفاي مسئوايت مدني ورزشكاران،  ۱۳۹۳       ، مجله حقوق تطبيقي،  شماره ۱۰۲-   درجه علمي پژوهشي

۳۶) حمايت از سلامت كودك در برابر آسيب هاي رواني و جنسي از منظر اسلام،  ۱۳۹۴، دومين كنگره بين المللي علوم رفتاري دانشگاه شهيد بهشتي درجه علمي پژوهشي

 

*ساير فعاليت هاي پژوهشي:

1      تحقيق و تخريج مصادر كتاب القصاص از مجموعه تفصيل الشريعه تأليف آيه الله فاضل لنكراني

2      تحقيق و تخريج مصادر كتاب الشهادات از مجموعه تفصيل الشريعه تأليف آيه الله فاضل لنكراني

3      تحقيق و تخريج مصادر كتاب الحدود از مجموعه تفصيل الشريعه تأليف آيه الله فاضل لنكراني

4      تحقيق و تخريج مصادر كتاب الخمس تقريرات مرحوم آيه الله سيد حسين بروجردي

5      تحقيق و تخريج مصادر كتاب القرعه تأليف آيه الله حسين كريمي

6     تنظيم و ويراستاري علمي كتاب اعتبار زيارت عاشورا_ تأليف آيه الله حسين كريمي

7     ويراستاري علمي كتاب دفاع مشروع در اسلام_ تاليف ابراهيم بهشتي دامغاني

8      ويراستاري علمي كتاب حقوق و احكام كودكان در فقه اسلامي_ تأليف قدرت الله انصاري

 

- سوابق كاري و اجرايي:

 •  محقق و پژوهشگر در مؤسسه مركز فقهي ائمه اطهار(ع) از سال 1377 تا 1379.
 • وكيل پايه يك دادگستري و رييس كميسيون ارتقاي علمي كانون وكلاي دادگستري استان قم.
 •  كارشناس پژوهشي حقوق در معاونت پژوهشي دانشگاه مفيد از سال 1381 تا 1382.
 •  مدير دفتر برنامه ريزي و خدمات پژوهشي (مديرامور پژوهشي)دانشگاه مفيد از سال 1382 تا۱۳۸۶.
 • مسؤول كتابخانه تخصصي فقهي ائمه اطهار (ع) از سال 1379 تا 1385.
 • معاون پژوهشي مؤسسه مركز فقهي ائمه اطهار(ع) از سال ۱۳۸۵.
 • عضو هيئت علمي (استاديار) دانشگاه مفيداز نيمه شهريور ماه ۱۳۸۶.
 • رئيس كتابخانه ومركز اسناد دانشگاه مفيد ازسال۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸.
 •  عضو مؤسس کلینیک حقوقی و مدير كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد از مهر ماه۱۳۸۷ تا۱۳۹۳
 • مدير مركز مطالعات حقوق تطبيقي دانشگاه مفيد و جانشين سردبير مجله علمي پژوهشي حقوق تطبيقي از سال ۱۳۹۳
 • مديريت چند گاركاه علمي و دبيري چندهمايش علمي از جمله دبير همايش بين المللي معاضدت حقوقي وكلينيك هاي حقوقي، و مدرسه تابستاني حقوق كودك.
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه مفید و عضو شورای عالی چند همایش علمي بین المللی .
 • ارزیاب علمی مجلات نامه مفید- حقوق بشر- کتاب زنان- بانوان شیعه حقوق بشر دانشکده علوم انسانی سمنان و....
 • عضو شوراي عالي پژوهش وبرنامه ريزي كميته امداد استان قم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲
 • عضو شورای بسیج حقوق دانان استان قم از سال 1390
 • همكاري علمي مستمر با مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي  از سال ۱۳۹۲

 

افتخارات علمي:

 • كسب رتبه برگزيده در اولين همايش علمي تحقيقي دانشجويان دانشگاه مفيد.
 • كسب رتبه پژوهشگر برتر در رشته حقوق در سال 1382 در دانشگاه مفيد.
 • بالاترين معدل در رشته حقوق دانشگاه در مقطع كازشناسي(21/19) و دريافت لوح تقدير و جوايز از وزير محترم علوم و تحقيقات و فناوري.
 • بالاترين معدل در رشته حقوق دانشگاه در مقطع كازشناسي ارشد(41/19).
 • كسب دو بار رتبه علمي در حوزه علميه(بخش سطح).
 • انتخاب به عنوان پايان نامه برتر حقوق در سال 1382 با موضوع مباني و قلمرو رياست مرد بر خانواده.
 • كسب رتبه مقاله برتر همايش سراسري اطفال در نظام حقوقي اسلام و جهان غرب  در دانشگاه امام صادق(ع) .
 • کسب رتبه دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دکتری در دانشگاه تهران ـ پردیس قم سال ۱۳۸۸.
 • كسب رتبه برگزيده كتاب سال خانواده ج.ا.ايران ودريافت لوح افتخار تنديس وجوايز(1386).
 • كسب رتبه مقاله برگزيده در نخستين كنگره ارتقاي فرهنگ ديني در ورزش سال1389.
 • كسب رتبه پژوهشگر برتر(نخست) دانشگاه مفيد سال1391.
 • پژوهشگر برگزيده سال 1392 مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي.


منابع مطالعاتی پیش نهادی

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com