كنفرانس اخلاق در علم


تاریخ رویداد: 1383/02/13
مکان: همدان
زمان: 1383/02/13
كنفرانس اخلاق در علم

 

 

نماينده مركز مطالعات حقوق بشر در «كنفرانس اخلاق درعلم» برگزار شده توسط كميسيون ملي يونسكو در همدان شركت كرد.


تاریخ انتشار: 1383/03/01    
برچسب ها : يونسكو, اخلاق, علم
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com