كارگاه رابطه با سازمان ملل


تاریخ رویداد: 1382/08/14
مکان: مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران
كارگاه رابطه با سازمان ملل

 

نمايندگان مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد در كارگاه «رابطه با سازمان ملل» شركت كردنند. (گزارش تكميلي اضافه شود)


تاریخ انتشار: 1382/08/20    
برچسب ها : سازمان ملل, جامعه مدني, حقوق بشر
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com