كارگاه مقابله با تنبيه بدني در مدارس راهنمايي


تاریخ رویداد: 1385/10/05
كارگاه مقابله با تنبيه بدني در مدارس راهنمايي

 

مركز مطالعات حقوق بشر با همكاري برنامه عمران سازمان ملل كارگاهي با موضوع «مقابله با تنبيه بدني در مدارس راهنمايي » برگزار كرد. اعضاي شوراي علمي مركز اين موضوع را از منظر آموزه هاي فق اماميه و قوانين موضوعه كشوري و همچنين استانداردهاي بين المللي حقوق كودك و گزارش كارشناس سازمان ملل در مورد خشونت عليه كودكان در اين كارگاه به بحث گذاشتند.

شركت كنندگان حدود 60 نفر از دبيران زن و مرد مقطع راهنمايي هستند كه در يكي از مناطق محروم قم به تدريس اشتغال داشتند. همچنين 10 نفر از مديران آموزش و پرورش استان قم نيز در اين  كارگاه شركت كردند.


تاریخ انتشار: 1387/10/10    
برچسب ها : UNDP, برنامه عمران سازمان ملل, حقوق بشر, تنبيه بدني, مدرسه
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com