بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني


مکان: بيروت - لبنان
بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني

 

نمايندگان مرك مطالعات حقوق بشر در مراسم "بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني" در بيروت لبانان شركت كردند.


برچسب ها : حقوق بشر, اسلام, كرامت انساني
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com