آموزش زبان انگليسي در متون حقوق بشري


تاریخ رویداد: 1388/06/01
مکان: ايرلند
زمان: 1388/06/01-1388/05/24
آموزش زبان انگليسي در متون حقوق بشري

 

 نمايندگان مركز مطالعات حقوق بشر در"آموزش زبان انگليسي در متون حقوق بشري" درايرلند شركت كردند.


تاریخ انتشار: 1388/06/01    
برچسب ها : حقوق بشر, آموزش
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com