همايش: حقوق تطبيقي، حقوق بين الملل و حقوق اسلامي


تاریخ رویداد: 1388/09/23
مکان: سوييس
زمان: 1388/09/23-1388/09/27
همايش: حقوق تطبيقي، حقوق بين الملل و حقوق اسلامي

 

 نمايندگان مركز مطالعات حقوق بشر در"همايش حقوق تطبيقي: حقوق بين الملل و حقوق اسلامي" در سوييس شركت كردند.


تاریخ انتشار: 1388/09/28    
برچسب ها : حقوق تطبيقي, حقوق بشر, حقوق بين الملل, حقوق اسلامی
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com