حقوق بشر بين المللي و تجارت


تاریخ رویداد: 1388/10/14
مکان: ايتاليا
زمان: 1388/10/14
حقوق بشر بين المللي و تجارت

 

 نمايندگان مركز مطالعات حقوق بشر در"كارگاه حقوق بشر بين المللي و تجارت" در ايتاليا شركت كردند.


تاریخ انتشار: 1388/10/14    
برچسب ها : حقوق بشر, حقوق تجارت
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com