دوره فشرده بین المللی: آموزش زبان انگلیسی حقوق بشر


تاریخ رویداد: 1393/08/14
مکان: ترکیه
دوره فشرده بین المللی: آموزش زبان انگلیسی حقوق بشر

 

نمایندگان مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید در دورۀ فشرده بین المللی: آموزش زبان انگلیسی حقوق بشر که از تاریخ 14 تا 28 آبان ماه 1393 در کشور ترکیه برگزار شد، شرکت نمودند.


تاریخ انتشار: 1393/08/29    
برچسب ها : حقوق بشر, زبان تخصصی, زبان انگلیسی حقوق بشر
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com