کارگاه بين‌المللي آموزش كلينيكي حقوق


تاریخ رویداد: 1388/08/01
مکان: دانشگاه مفید
کارگاه بين‌المللي آموزش كلينيكي حقوق

کارگاه آموزشی «کارگاه بين‌المللي آموزش كلينيكي حقوق»، در تاریخ 1388/08/01 1388/08/06 در دانشگاه مفید برگزار شد.


تاریخ انتشار: 1388/08/01    
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com