کارگاه آموزشی «آموزش زبان انگليسی تخصصی حقوق بشر»


تاریخ رویداد: 1387/04/24
مکان: دانشگاه مفید
کارگاه آموزشی «آموزش زبان انگليسی تخصصی حقوق بشر»

کارگاه آموزشی «آموزش زبان انگليسی تخصصی حقوق بشر» در تاریخ 1387/04/24  - 1387/05/30، در دانشگاه مفید برگزار شد.


تاریخ انتشار: 1387/04/24    
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com